Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

parcelacija zemljištaGeometar d.o.o.

je geodetska firma koja posluje od 1988. god kao obrtnička radnja, a od 1996. god. je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. uloškom br. 1-37354, te je izvršeno povećanje temeljnog kapitala, a sve prema važećim propisima. Tvrtka Geometar d.o.o. ima suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina KLASA: 930-01/00-01/98 URBROJ: 541-03/2-00-3, potrebne temeljem čl. 59. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" br. 128/99) od 01. ožujka 2001.g.

Ujedno posjedujemo i uvjerenje Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Klasa:UP/I-612-08/12-03/0092, Urbroj:532-04-01-02/4-12-2 od 23. Srpnja 2012. Za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to geodetsko dokumentiranje nepokretnih kulturnih dobara. Ukoliko vam je potreban geometar obratite nam se s povjerenjem.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN br 86/12 i uredba Vlade Republike Hrvatske o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

Rok za podnošenje zahtijeva za legalizaciju je 30.06.2013.
Ukoliko imate rješenje građevinske inspekcije za rušenje rok je 31.12.2012.

OBRATITE NAM SE SA POVJERENJEM – KOD NAS MOŽETE DOBITI SVE USLUGE ZA LEGALIZACIJU VAŠIH OBJEKATA

 
 
 
web dizajn by MegaNET
geodetska mjerenja